Jens Frimann Hansen

bestyrelsesmedlem


Født: 1964 

Uddannelse: Magister i Litteraturvidenskab

Erhverv: Teaterdirektør


Jens Frimann Hansen er teaterleder i Helsingør og kunstnerisk leder af teaterfestivalerne PASSAGE (DK/S) og SO-Festival i Skegness (UK). Han har haft flere tillidshverv i både Danske og Europæiske sammenhænge, han har bl.a. været formand for Refusionsudvalget (2013-17), bedømmer for Kulturbryggan i Sverige (2015-18) samt jurymedlem ved adskillige europæiske teaterfestivals. I de senere år har han især været optaget af etablering af et kunstnerisk samarbejde over Øresund og udvikling af kunstneriske strukturer i områder, hvor disse ikke findes, fx i almennyttige boligområder. Han har været initiativtager til og deltager i flere succesfulde Creative Europe projekter og er aktiv i flere europæiske teaternetværk.