Organisation

Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) er en selvejende institution, der siden 1975 har haft til formål at støtte driften af teatre i hovedstadsområdet. Det statslige tilskud ydes, for at teatrene i ordningen tilsammen kan bidrage til, at der i hovedstaden opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker, samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten. Det er Det Københavnske Teatersamarbejdes opgave at koordinere de enkelte teatres profiler til et samlet varieret udbud. Teatersamarbejdet omfatter følgende teatre: Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater og Østerbro Teater (bestående af Østre Gasværk Teater og Teater Republique & Revolver).


Det Københavnske Teatersamarbejde arbejder for, at teatrene i samarbejdet har de bedst mulige rammer og betingelser for at kunne skabe og udvikle spændende og vedkommende scenekunst til gavn for borgerne.


Udover at sikre et samlet varieret udbud af scenekunst i hovedstadsområdet skaber Det Københavnske Teatersamarbejde en række andre afgørende fordele for teatrene, som også er et resultat af et meget velfungerende samarbejde mellem teatrene i teatersamarbejdet:


  • En solidarisk tilbageløbsordning, som skaber et økonomisk sikkerhedsnet for teatrene, der sikrer kunstnerisk risikovillighed, høj produktivitet og udvikling af scenekunsten.
  • Organiseret vedligeholdelse og udvikling af teatrenes unikke bygninger og teaterteknisk udstyr, der betyder, at teaterdirektørerne kan koncentrere sig om at være teaterdirektører og ikke ejendomsforvaltere.
  • Sikring af efteruddannelse af teatrenes medarbejdergrupper, herunder vedligeholdelse af medarbejdernes faglige netværk på tværs af teatrene.
  • Omkostningseffektivitet i forhold til fælles økonomi- og lønstyringsredskaber, fælles revision, fælles billetsystem, BilletBillet og andre administrative områder.
  • Pluralisme i teaterstøtten, så det ikke alene er Kunstfonden, der fordeler alle statens tilskudsmidler til teatre i hovedstadsområdet. Teatersamarbejdet udgør tillige en sund kunstnerisk modpol til Det Kgl. Teater.


De overordnede sigtelinjer for teatersamarbejdet fastlægges i strategiske udviklingsplaner. For at sikre tilstrækkelig stabilitet og den nødvendige planlægningshorisont på teatrene indgås flerårige tilskudsaftaler (rammeaftaler) med teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde.


Meget teater for pengene

For at belyse effekten af det statslige tilskud og teatrenes økonomiske forudsætninger har Det Københavnske Teatersamarbejde udarbejdet en sammenligning af teatrene i teatersamarbejdet og landsdelsscenerne i Odense, Aarhus og Aalborg. Sammenligningen viser bl.a. følgende:


  • Det offentlige tilskud pr. betalende tilskuer på landsdelsscenerne er i gennemsnit 65 % højere end på teatrene i KbhT.
  • Billetindtægten pr. betalende tilskuer på teatrene i KbhT er i gennemsnit 34 % højere end på landsdelsscenerne.
  • Teatrene i KbhT genererer i gennemsnit 120 % højere billetindtægter pr. tilskudskrone end landsdelsscenerne.


Teatrene i teatersamarbejdet producerer altså for et væsentligt mindre tilskud og præsterer en relativt højere egenindtjening sammenlignet med landsdelsscenerne. Sammenligningen kan i sin helhed læses her.