Bestyrelsen

for det københavnske teatersamarbejde


Det Københavnske Teatersamarbejde ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er beskikket af Kulturministeren og består af 5 medlemmer. Kulturministeren udpeger bestyrelseslederen og 2 menige medlemmer, og Statens Kunstråd udpeger 2 menige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer.


Fra 1. januar 2021 udgør bestyrelsen:

Ask Agger, bestyrelsesleder, (udpeget af kulturministeren)

Maja Ries, stedfortrædende bestyrelsesleder (udpeget af Statens Kunstfond)

John Amund Tønnes (udpeget af kulturministeren)

Jens Frimann Hansen (udpeget af Statens Kunstfond)

Laila Kildesgaard (udpeget af kulturministeren)


*bestyrelsen udpeger selv stedfortrædende bestyrelsesleder iflg. vedtægterne.


Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har til opgave at administrere tilskuddet til Det Københavnske Teatersamarbejde og træffer beslutning om overordnede strategiske udviklingsplaner for teatersamarbejdet.


Teatersamarbejdet indgår flerårige aftaler med de enkelte teatre om teatrets kunstneriske profil samt om størrelsen af tilskud til drift og produktion.


Bestyrelsen kan desuden beslutte at yde økonomisk hjælp til nødstedte teatre, normalt i form af lån.