Lovgivning

Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet.


Det Københavnske Teatersamarbejde får et tilskud fra staten for at teatrene i ordningen tilsammen kan bidrage til:

  • at der i hovedstaden opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker.
  • at udvikling og nytænkning inden for scenekunsten fremmes.


Det Københavnske Teatersamarbejde kan desuden efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative opgaver på vegne af teatrene i ordningen.


 

Lovgrundlaget for Det Københavnske Teatersamarbejde kan hentes her:

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse af lov om scenekunst (LBK nr. 246 af 18. marts 2020)

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde (BEK nr. 1130 af 25. september 2014)

 

Vedtægterne for Det Københavnske Teatersamarbejde kan hentes her:

Vedtægter for Det Københavnske Teatersamarbejde