Lovgivning

Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet.


Det Københavnske Teatersamarbejde får et tilskud fra staten for at teatrene i ordningen tilsammen kan bidrage til:

  • at der i hovedstaden opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker.
  • at udvikling og nytænkning inden for scenekunsten fremmes.


Det Københavnske Teatersamarbejde kan desuden efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative opgaver på vegne af teatrene i ordningen.


 

Lovgrundlaget for Det Københavnske Teatersamarbejde kan hentes her:

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse af lov om scenekunst (LBK. nr. 1473 af 30/11/2023)

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde (BEK nr. 1130 af 25. september 2014)

 

Vedtægterne for Det Københavnske Teatersamarbejde kan hentes her:

Vedtægter for Det Københavnske Teatersamarbejde