Sekretariatet

for kbht


Sekretariatet bistår Det Københavnske Teatersamarbejdes bestyrelse i dens arbejde.


Sekretariatet står - i nært samarbejde med teatrene – for den konkrete udmøntning af de initiativer, der er aftalt med teatrene og bestyrelsen for KbhT.


Sekretariatet betjener KbhTs bestyrelse og direktørforumet, som består af teatrenes direktører.


Sekretariatet står for:


Budgettering, udbetaling af tilskud til teatrene, styring af økonomi og regnskabsaflæggelse.


Vi har ansvaret for de fælles økonomisystemer, som Det Københavnske Teatersamarbejde stiller til rådighed for teatrene.


Tværgående puljer og fælles initiativer


Vi administrerer tværgående puljer for teatrene og andre fælles initiativer som eksempelvis efteruddannelse. Sekretariatet indgår i samarbejde og faciliterer netværk på tværs af teatrene, bl.a. i forhold til økonomi, kommunikation og personaleforhold.


Vedligehold og drift af teatrenes bygninger


Vi har det overordnede ansvar for teatrenes bygninger og vedligeholdelse af disse.
Nikolaj Lykke Jacobsen 

Sekretariatschef

Direkte: 33 36 67 62

Mail: nlj@kbht.dk


 

Susanne Weihe Dam

Souschef

Direkte: 30 60 01 38

Mail: swd@kbht.dk