Forslag om Åben Scene

Forslag om Åben Scene


14.05.2012

Det er aftalt, at Kulturministeriet vil tage stilling til inddragelse af andre relevante parter, herunder Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, inden forslaget forelægges politikerne.


Kulturministeriet har bedt om, at det forslag til åben scene, som Københavns Teater jf. kulturministerens brev af 3. april 2012 er anmodet om at afgive, kommer til at indeholde flere mulige løsninger - enten prioriteret eller sideordnet. Ministeriet har også foreslået, at Københavns Teater deltager i mødet med ordførerne og altså præsenterer og kommenterer løsningerne for de politiske partier. Mødet finder sted den 22. maj 2012 kl. 10.15 i Kulturministeriet.


Københavns Teaters bestyrelse har på mødet den 14. maj besluttet at lægge de to forslag om henholdsvis Frederiksbergscenen eller Lille Scene som åben scene frem og tage en mundtlig dialog med politikerne om at finde en løsning. Dette sker som nævnt på mødet med kulturordførerne den 22. maj. Grundlaget for denne beslutning fremgår af notat af 14. maj 2012.


Læs Grundlag for indstilling til Kulturministeriet 14. maj 2012Læs også: Tidslinje i forløbet om Åben Scene (12. april 2012)