Københavns Teater ramt af voldsom besparelse

Københavns Teater ramt af voldsom besparelse


25.08.2009

Pressemeddelelse 25. august 2009

Kulturministeriet har i dag oplyst Københavns Teater, at det som en del af Finanslov 2010 vil blive ramt af en stor besparelse de kommende seks år.

Besparelsen består i, at Københavns Teater i årene 2010 til 2015 ikke får reguleret sin bevilling, der derfor bliver stående uændret i 2009-niveau. Den manglende opregning betyder, at Københavns Teater allerede i 2010 vil komme til at mangle godt 2,4 mio. kr. i tilskud til teatrenes drift og produktion. Herefter skal Københavns Teater hvert år spare et stigende beløb – og ender med i 2015 at skulle spare ca. 15 mio. kr. årligt. Det svarer til driften af et af teatrene i Københavns Teater. Hvis besparelsen udmøntes, vil det derfor få meget voldsomme konsekvenser for både teatre og publikum.

Besparelsen rammer udover tilskuddet til drift og produktion også billetformidlingstilskuddet til publikumsrabatter.

Bestyrelsesformand i Københavns Teater Jan Maagaard udtaler:

”Jeg er dybt chokeret over besparelsen. Den vil få alvorlige konsekvenser for dansk teater, og vi vil i Købehavns Teaters bestyrelse bruge alle vores kræfter på at få taget den af bordet.

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilken kulturpolitisk strategi der ligger bag sådan en nedskæring. Vores teatre har gennem de seneste år fået fat i helt nye publikumsgrupper, blandt andet en masse unge – og det er præcis det, kulturministeren har tilkendegivet, hun synes er vigtigt – men hvorfor vælger man så at skære i støtten og risikere at ødelægge den meget positive udvikling?

Vi kan se, at besparelsen er en del af en generel nedskæring af de såkaldte erhvervsstøtteordninger. Det er ubegribeligt og helt uholdbart, at tilskuddet til vores teatres kunstneriske produktion anses for at være erhvervsstøtte. Teaterloven er en lov om kunststøtte, hvor vi optræder på lige fod med Det Kongelige Teater og Landdelsscenerne – men det er kun vores tilskud, der opfattes som erhvervsstøtte og derfor beskæres.

Da vi for syv måneder siden pludseligt fik beskåret vores billettilskud, fik vi oplyst, at der var tale om en engangsbesparelse. Og nu rammes vi så alligevel af en ny besparelse – oven i købet langt større end den første.”

Teatrene i Københavns Teater er Betty Nansen Teatret, folketeatret.dk, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater.

Yderligere oplysninger

Kommunikationskonsulent i Københavns Teater, Marianne Strøm Hansen, tlf.: 2145 2440

Læs fakta om besparelsen af Københavns Teater

Læs Åbent brev til kulturministeren

Læs Forbløffelse over ministerudtalelse - Kommentar til kulturministeren