Åbent brev til kulturministeren

Åbent brev til kulturministeren


26.08.2009

Københavns Teaters direktørgruppe mødtes i morges for at diskutere den voldsomme besparelse, teatrene er ramt af på finansloven.

Direktørgruppen har besluttet at gå til kulturministeren med krav om at få besparelsen taget af bordet og få omlagt støtten til teatrene, så den ikke længere opfattes som en erhvervsstøtteordning, men gives helt på linje med støtten til de øvrige store teatre under Kulturministeriet.


Direktørerne har skrevet følgende åbne brev til ministeren.Kære Carina Christensen


Med gårsdagens offentliggørelse af forslaget til finanslov står det klart, at teatrene i Københavns Teater bliver ramt af en kraftig besparelse over de næste seks år. Sammenlagt bliver teatrene pålagt at spare over 50 mio. kroner.


Baggrunden for besparelsen i lovforslaget er, at støtten til Københavns Teater anses for at være erhvervsstøtteordning, og derfor bliver beskåret for at finansiere skattelettelser i regeringens forårspakke, mens den øvrige kunststøtte til for eksempel Det Kongelige Teater og Landsdelsscenerne ikke rammes.


I teaterloven står teatrene i Københavns Teater side om side med Det Kongelige Teater og Landsdelscenerne. Og vi er alle omfattet af lovens formål. Nemlig at fremme teaterkunst og teaterkultur i Danmark. Derfor bør vi alle have samme grundvilkår.


Vi står fuldstændigt uforstående overfor denne skævvridning af støtten til teater i Danmark. Der er i den grad tale om en systemfejl, hvis besparelsen gennemføres. Det vil føre til en urimelig forskelsbehandling og grøftegravning i det danske teatermiljø.


Med besparelsen gambler du i vores øjne med Københavns teaterliv og straffer det teater, folk gerne vil se. Vores teatre har de seneste år stået bag en stærk udvikling i dansk teaterliv. Vi har tiltrukket et stort og voksende publikum, vi har fået nye publikumsgrupper i teatret, og vi har skabt en række kunstnerisk stærke forestillinger.


Derfor ønsker vi at få besparelsen taget af bordet. Vi vil have ændret støtten til vores teatre, så vi fremover får vores støtte på linje med de øvrige store teatre. Alt andet vil være en stor uretfærdighed over for teaterpublikummet og dansk teater.


Vi har allerede i går bedt om at få et møde med dig for at diskutere denne besparelse, men har endnu ikke fået svar på den anmodning. Vi håber, du snarest vil imødekomme vores ønske om et møde.Med venlig hilsen


Henrik Hartmann, Direktør for Betty Nansen Teatret

Peter Langdal, Direktør for Betty Nansen Teatret

Waage Sandø, Direktør for folketeatret.dk

Kasper Wilton, kommende direktør for folketeatret.dk

Kitte Wagner, Direktør for Nørrebro Teater

H.C. Gimbel, Direktør for Republique

Martin Tulinius, Direktør for Republique

Rasmus Adrian, Direktør for Republique

Jon Stephensen, Direktør for Østre Gasværk Teater

Læs også

Pressemeddelelse: Københavns Teater ramt af en voldsom besparelse - 25.08.2009

Besparelse som systemfejl - 31.08.2009