Fakta om besparelsen af Københavns Teater

Fakta om besparelsen af Københavns Teater


25.08.2009

Tilskuddet fastfryses Kulturministeriet har oplyst, at Københavns Teaters tilskud de kommende 6 år fastfryses. Det betyder, at tilskuddet ikke reguleres efter den normale pris- og lønstigning, men fastholdes på niveauet for 2009. Dette gælder både driftstilskuddet til teatrene og tilskuddet til publikumsrabatter.

Normalt reguleres tilskuddet med en procentsats, der hvert år fastsættes af Finansministeriet. De foregående fire år har procentsatsen (P/L) været:


I gennemsnit er tilskuddet altså blevet opregnet med 2,7 %, men da opregningsprocenten i 2009 var relativt høj, er det mere realistisk at anvende en pl-opregningsprocent på 2,2 %, når man skal regne ud, hvad besparelsen betyder i kroner hvert af de seks år.

Besparelsens størrelseKøbenhavns Teaters ordinære driftsbevilling er i 2009 kr. 109.002.768. Når man fastfryser dette tilskud de næste seks år, svarer det til følgende årlige besparelse.Københavns Teater skal altså allerede i 2010 spare 2,4 mio. kr. og herefter mere og mere for hvert år, indtil der i 2015 skal spares godt 15 mio. kr.

Besparelse af billetformidlingspuljeKøbenhavns Teaters tilskud til billetformidlingspuljen udgjorde i 2008 18,0 mio. kr. Når den samlede bevilling til billettilskud ikke opregnes i 2010-2015, vil det alt andet lige betyde, at Københavns Teaters pulje til publikumsrabatter i 2015 vil være besparet med 2,5 mio. kr.


Læs Åbent brev til kulturministeren

Læs Forbløffelse over ministerudtalelse