Besparelse som systemfejl

Besparelse som systemfejl


31.08.2009

Da Københavns Teater blev etableret i 2006, var baggrunden herfor bl.a. et politisk ønske om, at Københavns Teater skulle være modspiller til Det Kongelige Teater.

Samtidig har teatrene i Københavns Teater traditionelt udgjort den ”4. landsdelsscene”. Dvs. teatrene har i hovedstaden varetaget samme funktion som de store teatre i Århus, Odense og Ålborg.


Kun erhvervsstøttede teatre skal spare

Der er intet i finanslovsforslaget for 2010, der understøtter denne intention. Tværtimod bliver Københavns Teater pålagt en voldsom besparelse, hvorimod Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne går fri.


Besparelsen består i, at statens tilskud til Københavns Teater fastlåses på 2009 niveau i 6 år og ikke reguleres i takt med samfundets almindelige pris- og lønudvikling. Alt afhængig af denne udvikling svarer besparelsen til en reduktion i Københavns Teaters tilskud på 10-15 %.


Forskel i støtteordninger giver ulige vilkår

Besparelsen er begrundet i, at tilskuddet til Københavns Teater anses for at være erhvervsstøtte. I modsætning hertil modtager de nævnte andre store teatre kunststøtte.


Københavns Teater er oprettet og modtager tilskud i henhold til Teaterloven. Københavns Teater er omfattet af det samme overordnede formål som Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne. Men i modsætning til disse andre store teatre anses tilskuddet til Københavns Teaters kunstneriske produktion altså for erhvervsstøtte.


Besparelsen rammer også egnsteatrene og de små storbyteatre, hvor de statslige tilskud også regnes som erhvervsstøtte.


Besparelsen er uden kulturpolitisk sigte

Ingen politikere eller embedsmænd har kunnet oplyse om, efter hvilke kriterier der træffes beslutning om, hvorvidt en statslig tilskudsordning er erhvervsstøtte eller ej.


Venstres kulturordfører har d. 28. august tilkendegivet, at hverken regeringspartiernes kulturpolitiske ordførere eller Kulturministeriet har været involveret i beslutningen om, at der skal udmøntes besparelser på Københavns Teater, egnsteatrene og de små storbyteatre. Der ligger således ingen kulturpolitiske prioriteringer til grund for beslutningen.


Administrativ systemfejl bør rettes

Besparelsen fremstår derfor som en administrativ tilfældighed. Det er i lyset heraf, at Københavns Teater i samarbejde med egnsteatrene, de små storbyteatre samt scenekunstens øvrige aktører arbejder for, at de ansvarlige politikere retter denne systemfejl og tager besparelsen af bordet.


Læs også

Pressemeddelelse: Københavns Teater ramt af voldsom besparelse - 25.08.2009

Fakta om besparelsen af Københavns Teater - 25.08.2009

Åbent brev til kulturministeren - 26.08.2009

Forbløffelse over ministerudtalelse - 27.08.2009