KbhT skifter navn 1. juli 2012

KbhT skifter navn 1. juli 2012


02.07.2012

Københavns Teater har den 1. juli 2012 skiftet navn til Det Københavnske Teatersamarbejde. Det sker i forbindelse med ændringerne i lovgivningen om institutionen.


Det Københavnske Teatersamarbejde vil fremover også være en selvejende institution, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet.


Det Københavnske Teatersamarbejde får et tilskud fra staten, for at teatrene i ordningen tilsammen kan bidrage til:


- at der i hovedstaden opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker.

- at udvikling og nytænkning inden for scenekunsten fremmes.


Det Københavnske Teatersamarbejde kan desuden efter dialog med teatrene i ordningen varetage en række administrative opgaver på vegne af teatrene i ordningen.


Lovgrundlaget for Det Københavnske Teatersamarbejde kan hentes her:

Bekendtgørelse af lov om scenekunst (LBK nr. 526 af 4. juni 2012)

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde (BEK nr. 619 af 30. maj 2012)