Pressemeddelelse: Besparelser og manglende PL-regulering for teatrene får konsekvenser

Pressemeddelelse: Besparelser og manglende PL-regulering for teatrene får konsekvenser


31.01.2011

Besparelser og manglende PL-regulering for teatrene får konsekvenser

Bestyrelsen for Københavns Teater skal træffe beslutning om en ny strategiplan for perioden 2011/12-2014/15 i løbet af foråret 2011. Indholdet i den nye strategiplan fastlægges i tæt samarbejde med bestyrelser og direktører for teatrene i Københavns Teater.


De økonomiske rammer for den nye strategiplan dikteres af Kulturministeriets bevillinger til Københavns Teater. Fra sæson 2013/14 bortfalder ministeriets kompensation for pris- og lønudvikling.


I forhold til sæson 2010/11 betyder dette sammen med andre besparelser i de statslige bevillinger til Københavns Teater et samlet bevillingsfald på 9 mio. kr. ved slutningen af den nye strategiperiode.


Københavns Teater lægger stor vægt på, at bevillingsnedgangen over sæsonerne bliver udmøntet på en måde, så de økonomiske rammer for driften af de 5 teatre i Københavns Teater ikke udhules. Derfor ser Københavns Teaters bestyrelse sig nødsaget til at fjerne huslejestøtten på 5, 1 mio. kr. til Det Ny Teater fra sæson 2013/14.

Fra sæson 2013/14 skal der samtidig ske en omlægning af arbejdsopgaverne inden for Københavns Teater således at omkostningerne til Københavns Teaters sekretariat reduceres med 5 %.


Til baggrund kan det oplyses, at Københavns Teater yder produktions- og driftsstøtte til Betty Nansen Teatret, Folketeatret, Nørrebro Teater, Republique og Østre Gasværk Teater samt huslejestøtte på 5,1 mio. årligt til Det Ny Teater.


Yderligere spørgsmål:

Formand for Københavns Teaters bestyrelse, Jan Maagaard, 21 45 30 68