Company in Residence

Company in Residence


25.11.2010

Tre frie scenekunstgrupper får plads på teatrene i de tre næste sæsoner

Tre frie scenekunstgrupper får nu for første gang mulighed for at spille på Københavns store scener. Det er grupperne Flyvende Grise, Hotel Pro Forma og Produktionsfællesskabet DANSK, der i en treårsperiode bliver huskompagnier på tre af teatrene under Københavns Teater: Nørrebro Teater/Frederiksbergscenen, Republique og Østre Gasværk Teater.


Det nye samarbejde mellem frie teatergrupper og store faste scener er resultatet af en ny aftale mellem Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Københavns Teater. Aftalen er et historisk opgør med strukturer, der har kendetegnet forholdene mellem store og små teatre i årtier. Med aftalen har Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Københavns Teater i fællesskab gjort det muligt, at de frie grupper får adgang til de store scener i København. På den måde bidrager forsøgsordningen til at imødekomme behovet for åbne scener.


De frie grupper og teatrene har selv valgt hinanden og i fællesskab søgt om at blive et huskompagni under "Company in Residence-ordningen", der løber fra sæson 2011/2012 til og med 2013/2014.


Formanden for Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Mikkel Harder Munck-Hansen siger:


"Vi har store forventninger til samarbejdet mellem de faste scener og de frie grupper. Vi tror, det kommer teatrene og deres publikum til gavn, fordi det kan føre til inspiration og gensidig udvikling, og fordi både grupperne og de store scener får mulighed for at nå ud til helt nye publikumsgrupper. Vi håber, at den nye ordning er første skridt i retning af at få ophævet de begrænsninger, der er i teaterloven i forhold til at give projektteatre mulighed for at spille på de store, faste scener."


Yderligere Information:

Mikkel Harder Munck-Hansen, formand for Statens Kunstråds Scenekunstudvalg: tlf. 3134 0900

Steen Pade, direktør for Københavns Teater: tlf. 3336 6766