Urimelig besparelse rammer de unge teatergængere

Urimelig besparelse rammer de unge teatergængere


04.03.2009

pressemeddelelse

Kunststyrelsen har meddelt Københavns Teater, at Københavns Teater i næste sæson vil få beskåret de penge, der gives til publikumsrabatter med 7 % fra 18 mio. kr. til 16,7 mio. kr. Det vil sig det såkaldte billetformidlingstilskud.

Københavns Teater mener, der er tale om en urimelig nedskæring, som især vil få negative konsekvenser for det unge publikum.

Et af de væsentligste mål i Københavns Teaters strategi er at få flere unge i teatret, og netop i denne sæson er det lykkedes teatrene under Københavns Teater at få rigtig mange unge i teatret – salget af billetter med ungdomsrabat, de såkaldte ungdomsbilletter og Reumertbilletter, ser ud til at stige med over 60 % i forhold til forrige sæson.

Men når pengene til at give rabatter beskæres, betyder det, at der i næste sæson bliver færre af de billige billetter til unge. Besparelsen vil altså gøre det sværere for de unge at komme i teatret.

Derudover risikerer de faste abonnenter på teatrene under Københavns Teater også at blive ramt af besparelsen, da en del af pengene til at give rabatter går til at bringe prisen på abonnementsbilletter ned.

Teatrene under Københavns Teater er Betty Nansen Teatret, folketeatret.dk, Nørrebro Teater, Teater Camp X og Østre Gasværk Teater.

Københavns Teaters direktør Steen Pade og bestyrelsesformand Jan Maagaard vil mandag mødes med kulturminister Carina Christensen for at diskutere situationen.

Bestyrelsesformand i Københavns Teater Jan Maagaard udtaler:

”Jeg beklager stærkt den besparelse, vi er blevet udsat for. Jeg beklager den først og fremmest på vegne af alle hovedstadens teaterinteresserede. Vi mener, at det er vigtigt at give et bredt udsnit af befolkningen mulighed for at komme i vores teatre. Vi er stolte af, at det er lykkedes os at få så mange unge i teatret i denne sæson og mener, ministeriet med denne beslutning risikerer at ødelægge den udvikling. Den går stik imod vores strategi, som også ord til andet ligger til grund for den resultataftale, som kulturministeren har indgået med Københavns Teater.”

Yderligere oplysninger:

Direktør i Københavns Teater Steen Pade, tlf.: 2015 6075