Teaterdirektør Jon Stephensen fratræder

Teaterdirektør Jon Stephensen fratræder


20.11.2009

pressemeddelelse

Københavns Teaters bestyrelse har i dag i enighed med Østre Gasværk Teaters bestyrelse valgt at afskedige teaterdirektør for Østre Gasværk Teater Jon Stephensen. Jon Stephensen fritstilles i opsigelsesperioden, der løber indtil 31. maj 2010.

 

Baggrunden for afskedigelsen er, at Jon Stephensen ud over sin direktørløn har modtaget royaltybetaling for billetsalget på forestillingen ”Elsk mig i nat” uden, at Østre Gasværk Teaters bestyrelse var vidende derom.

Royaltybetalingen udgør i alt 168.421 kr. Københavns Teater har krævet, at dette beløb tilbagebetales.

Københavns Teater iværksætter desuden en undersøgelse af teatrets forvaltning.

Københavns Teater vil snarest opslå stillingen som direktør for Østre Gasværk Teater.


Yderligere oplysninger

Marianne Strøm Hansen, kommunikationskonsulent i Københavns Teater, tlf.: 21 45 24 40