Svar på Jon Stephensens udtalelse

Svar på Jon Stephensens udtalelse


20.11.2009

Jon Stephensen har i en mail til flere medier i dag skrevet:

”Jeg har ikke modtaget penge fra Gasværket ud over min løn. Og jeg har ikke overført penge til mig selv”.


Til det må Københavns Teater svare, at sagen forholder sig således:

Alle royalties vedrørende forestillingen ”Elsk mig i nat” er udbetalt fra Østre Gasværk til The One and Only Company. Herefter har The One and Only Company betalt 168.421 kr. af disse royalties til Jon Stephensen. Det er netop en kontrakt om royalty mellem Jon Stephensen og produktionsselskabet på ”Elsk mig nat”, The One and Only Company, hele denne sag drejer sig om.