Partshøringssvar og opsigelsesbrev

Partshøringssvar og opsigelsesbrev


23.11.2009

Da Jon Stephensen i fredags meddelte, at han ville offentliggøre sit partshøringssvar, bad Københavns Teater Jon Stephensen om gennem sin advokat at tage stilling til en tilsvarende offentliggørelse af Københavns Teater materiale. Konkret vil det sige partshøringsbrev af 11. november 2009 og Københavns Teaters opsigelsesbrev af 20. november 2009, hvori Københavns Teater tager stilling til Jon Stephensens partshøringssvar. ´

Jon Stephensen har nu givet samtykke til offentliggørelsen af disse breve og Københavns Teater har vurderet, at der ikke er andre hensyn, som under de foreliggende omstændigheder taler for hemmeligholdelse, hvorfor de nævnte to breve nu fremlægges her på Københavns Teaters hjemmeside.

Da Jon Stephensens advokat har oplyst, at han selv vil fremlægge sit partshøringssvar på et pressemøde mandag den 23. november, fremlægges dette ikke her. Af hensyn til involverede 3. parter er enkelte afsnit i brevene fjernet, ligesom det fulde bilagsmateriale ej heller er fremlagt.