Kompensation for besparelse

Kompensation for besparelse


17.11.2009

Næste års finanslov sikrer teatrene i Københavns Teater mod markante besparelser. I Finansloven for 2010 er der afsat en ny pulje på 45 mio. kr. i 2010-2013 til bl.a. teatrene.

I finanslovsforslaget, der blev meldt ud i august 2009, indgik der en fastfrysning af støtte til kulturinstitutioner, der modtager deres tilskud som erhvervstøtte, ikke som kunststøtte. Det drejede sig om Københavns Teater, de rytmiske spillesteder, egnsteatrene og de små storbyteatre.

Besparelsen bestod i, at statens tilskud til Københavns Teater blev fastlåst på 2009 niveau i 6 år og ikke ville blive reguleret i takt med samfundets almindelige pris- og lønudvikling. Dette ville have betydet en reduktion i Københavns Teaters tilskud på 10-15%. 

Med den nye pulje vil Københavns Teater kunne blive kompenseret for fastfrysningen af den almindelige bevilling, så teatrenes drifts- og produktionsforhold nu vil være sikret frem til 2013.