Københavns Teater evalueret

Københavns Teater evalueret


29.04.2009

pressemeddelelse

Københavns Teater har for nylig afleveret evalueringen af Københavns Teater til kulturminister Carina Christensen. Evalueringen er foretaget af konsulentfirmaet Pluss Leadership A/S i perioden fra november 2008 til januar 2009. Den blev sat i værk i 2007, hvor kulturminister Brian Mikkelsen tilkendegav, at han ønskede Københavns Teater evalueret, og at dette skulle ske på baggrund af Københavns Teaters egen selvevaluering.

Evalueringsrapporten konkluderer, at Københavns Teaters organisatoriske konstruktion grundlæggende fungerer efter hensigten. Det vil sige som bevillingsmyndighed og som udviklings- og serviceorganisation for de tilknyttede teatre.

Rapporten anbefaler overordnet set, at Københavns Teater videreføres i sin nuværende form, og at organisationen får en længere periode med arbejdsro og konsolidering, før man vurderer organisationens langsigtede bæredygtighed. Rapporten kommer desuden med en række anbefalinger til justeringer af organisationen. De væsentligste af disse anbefalinger er:

- At der sker en revurdering af de lokale bestyrelsers formelle og reelle status, kompetenceflader og ansvar

- At ledelsesgruppen styrkes

- At KbhT nedtoner egen profil i markedsføringen til fordel for de tilknyttede teatre

- At udfordringerne med en systematisk opfølgning i forhold til kunstnerisk performance og udvikling sættes til debat.

Bestyrelsesformand i Københavns Teater Jan Maagaard udtaler:

”Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med evalueringsrapporten. I kraft af sine analyser og anbefalinger bliver den et vigtigt redskab i videreudviklingen af Københavns Teater. Vi ser frem til i den kommende tid at drøfte rapporten og dens konkrete anbefalinger med teatrene.”

LÆS EVALUERINGEN AF KØBENHAVNS TEATER SOM PDF HER

Yderligere oplysninger

Kommunikationskonsulent i Københavns Teater, Marianne Strøm Hansen, tlf.: 2145 2440