Aftale om overgangssæson på Aveny i 2009-10

Aftale om overgangssæson på Aveny i 2009-10


06.04.2009

pressemeddelelse

Københavns Teater har i fredags underskrevet en aftale med Mammutteatret, der betyder, at Mammutteatret og en række projektstøttede teatergrupper i sæson 2009-10 kan spille på Aveny-scenen på Frederiksberg.


Mammutteatret har påtaget sig opgaven med at administrere sæson 2009-10 for de projektstøttede teatergrupper, der var havnet i en knibe, efter at teatret Kaleidoskop i december besluttede at lukke ved udgangen af denne sæson og dermed opgive Kanonhallen, hvor teatrene hidtil har spillet.


De projektstøttede teatergrupper manglede dermed et spillested, da det viste sig, at der ikke var åben scenekapacitet af tilstrækkelig størrelse i København på de tre nye storbyteatre, som Københavns Kommune besluttede at støtte.


Københavns Teater forpligter sig med aftalen til at yde støtte på op til 3,8 mio. kr. til den bygningsmæssige drift af Aveny Teatret. Derudover stiller Københavns Teater Aveny Teatrets teatertekniske udstyr til rådighed for de projekter, der skal spille i sæson 2009/10.


Kunststyrelsens Scenekunstudvalg har derudover ydet en ekstraordinær støtte på 2 mio. kr. til driften af den åbne scene.


Da der er tale om en overgangsordning, er aftalen begrænset til ét år. Københavns Teater har ikke ressourcer til en varig løsning og kan i forhold til organisationens lovfæstede formål også kun i meget begrænset omfang yde tilskud til projektstøttet teater.


Københavns Teaters bestyrelsesformand Jan Maagaard udtaler:

”Københavns Teater har i den situation, der var opstået, ønsket at gøre alt, hvad der stod i vores magt for at medvirke til at finde en løsning for de hjemløse grupper. Vi giver denne støtte, fordi vi mener, vi som en stor organisation på teaterområdet har et medansvar for at etablere sammenhæng i dansk scenekunst.”

Yderligere oplysninger

Kommunikationskonsulent i Københavns Teater Marianne Strøm Hansen, tlf.: 2145 2440

Kunstnerisk leder, Mammutteatret, Thomas Bendixen,: 2177 7667