Københavns Teater søger teaterdirektør til Camp X

Københavns Teater søger teaterdirektør til Camp X


11.08.2008

Den nuværende teaterdirektør på Camp X har besluttet at fratræde stillingen med udgangen af sæson 2007/08. Stillingen er derfor ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

 Camp X’ opgaver Stillingen besættes inden for rammerne af Københavns Teaters strategiplan for perioden 2006/07-2010/11. Som følge af de heri fastsatte overordnede profiler for teatrene i Københavns Teater skal Camp X drives som et nyskabende teater med særligt henblik på


· Ny dansk og udenlandsk scenekunst og børneteater

· Udfordring af teaterbegrebet


Med henblik på at styrke teatrets kernevirksomhed skal der gennemføres en justering af den resultataftale, som den tidligere ledelse har indgået med Københavns Teater for perioden 2007/08-2010/11. I forbindelse hermed kan der blive tale om, at nogle af Camp X’ nuværende opgaver skal forankres bredere i Københavns Teater, dvs. på de øvrige teatre.


Teatrets endelige opgavebeskrivelse lægges fast i dialog med teatrets bestyrelse samt den nye direktør, som derfor forventes at deltage aktivt og konstruktivt i denne proces.


Camp X’ virksomhed finder sted på to scener, Camp X Aveny og Camp X Rialto. Direktøren skal engagere sig i og medvirke til den konkrete realisering af en ombygning af Camp X Aveny.


Kvalifikationer

Teaterdirektøren varetager den daglige kunstneriske og administrative ledelse af teatret og refererer til Camp X’ bestyrelse. Teaterdirektøren skal:


· Have en stærk kunstnerisk profil fra et virke som scenekunstner, teaterproducent eller fra dybtgående erfaring med andre kunstformer

· Være kunstnerisk nytænkende og visionær

· Være en dygtig leder

· Kunne samarbejde på tværs af Københavns Teater

· Have en sikker hånd med økonomistyring

· Have stærke kommunikative egenskaber

· Kunne skabe mangfoldighed og ligestilling

· Kunne etablere et internationalt netværk


Ansøgningen skal belyse og dokumentere de nævnte kvalifikationer. Derudover skal den uddybe ansøgerens personlige og faglige mål for driften af teatret.


Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er åben for såvel enkeltpersoner som grupper af personer, der tilsammen repræsenterer de nødvendige kunstneriske og administrative kvalifikationer. Hvor to eller flere søger teaterdirektørstillingen som et team, er det en forudsætning, at én af ansøgerne udpeges som den ansvarlige chef. Stillingen besættes for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse.


Den udpegede teaterdirektør skal tiltræde snarest muligt eller efter aftale, men forventes forud at planlægge og træffe de nødvendige dispositioner for sæsonen 2009/10 inden for en tilskudsramme, der fastsættes i den justerede resultataftale.


Løn efter kvalifikationer. Ved ansættelsen tages der stilling til om, og i hvilket omfang teaterdirektøren må varetage kunstneriske opgaver på eget teater samt have anden lønnet beskæftigelse uden for eget teater.


Ansøgning

Uddybende oplysninger kan rekvireres hos direktør Steen Pade, Københavns Teater på telefon + 45 33 366 766, formanden for Camp X’ bestyrelse, Elsebeth Tank, telefon 0046 70 89 25 887 eller pr. e-mail: kbht@kbht.dk. Der kan også downloades oplysninger via Københavns Teaters hjemmeside: www.kbht.dk, herunder den resultataftale, som den tidligere ledelse har indgået med Københavns Teater, samt på Camp X’ hjemmeside www.campx.dk.


Ansøgningerne vil blive behandlet fortroligt. Interview med udvalgte kandidater planlægges gennemført i uge 40 og 41.


Københavns Teater ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed i ledelsen af teatrene og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder og etnisk baggrund til at søge stillingen.


Ansøgningsfristen er tirsdag d. 16. september 2008 kl. 12.00. Ansøgning og CV mærket ”Teaterdirektør” sendes pr. e-mail til kbht@kbht.dk eller sendes med post til:


Københavns Teater

Nørre Voldgade 2,5

DK-1358 København K