Københavns Teater søger regnskabsmedarbejder

Københavns Teater søger regnskabsmedarbejder


26.03.2008

Er du erfaren regnskabsmedarbejder, der har mod på at varetage en bred vifte af regnskabsopgaver? Er du god til at samarbejde med mange forskellige mennesker? Sætter du en ære i, at der er orden i økonomien og har du lyst til at arbejde med teater? Så har vi en nyoprettet stilling, der vil give dig udfordringer, afveksling og udviklingsmuligheder!

Københavns Teater opretter pr. 1. april 2009 et nyt fælles billetkontor for teatrene i Københavns Teater. Billetkontoret skal i tæt samarbejde med teatrenes egne billetkontorer betjene kunder i relation til såvel løssalg som abonnementssalg. Det fælles billetkontor skal bl.a. forestå afregning, dvs. indkassere abonnenternes betaling, afregne med de enkelte teatre og herunder varetage administrationen af billetformidlingstilskud.


For at understøtte denne funktion etableres der en ny stilling som regnskabsmedarbejder i Københavns Teaters Sekretariat pr. 1. februar 2009. Sekretariatet består pt. af 7 medarbejdere. Stillingen besættes allerede nu, da vores regnskabschef skal på barsel i perioden 15. juni 2008 - 1. februar 2009. I denne periode skal regnskabsmedarbejderen fungere som vikar for regnskabschefen.


Stillingen

Som regnskabsmedarbejder vil dine primære arbejdsopgaver være:


Som barselvikar for regnskabschefen 1.6.2008-1.2.2009:  

- finansbogføring, fakturering, kreditorbogholderi, lønanvisning

- projektregnskab for tilskud til teatrene

- budgetlægning, årsregnskab og løbende afstemninger

- løbende kontakt til Billetlugen om abonnementsordning, herunder kontrol af afregninger og godkendelse af overførsler

- løbende kontakt til teatrene omkring regnskabsspørgsmål, herunder i forbindelse med indførelse af fælles økonomistyringssystem

- løbende kontakt til revisor, pengeinstitut og offentlige myndigheder

- løbende betalinger via Business Online-ad hoc opgaver


Som regnskabsmedarbejder fra 1.2.2009:

- finansbogføring, fakturering, kreditorbogholderi

- bistå regnskabschefen med øvrige ovennævnte opgaver

- afstemning af billettilskud

- afregning af billettilskud til teatrene

- mellemregning mellem teatrene, Københavns Teater & det nye fælles billetkontor

- løbende kontakt til teatrene omkring afregningsforhold ifm. billetformidlingsordningen

- ad hoc opgaver


Kvalifikationer

Som ansøger skal du belyse og dokumentere:

- At du har en relevant uddannelse og erhvervserfaring inden for økonomi og regnskab

- At du kan samarbejde på tværs i et dynamisk miljø

- At du er fleksibel og kan håndtere mange typer opgaver samtidig


Du skal kunne arbejde selvstændigt og reagere hurtigt og proaktivt, når nye opgaver og behov viser sig. Du vil få mange samarbejdsflader og løbende være i dialog med teatrene, diverse leverandører og Københavns Teaters samarbejdspartnere. Derfor skal du kunne arbejde på tværs og tænke utraditionelt og være lydhør, samtidig med at du bevarer overblikket over mange arbejdsopgaver på samme tid. Du skal kunne bistå det fælles billetkontor i at yde kunderne optimal service, så vi forventer at du er imødekommende, serviceminded og omhyggelig.


Til gengæld kan vi tilbyde dig en udfordrende og meget afvekslende hverdag i et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor du i høj grad selv vil kunne udvikle dit arbejdsområde.


Løn - og ansættelsesvilkår

Regnskabsmedarbejderen refererer til administrationschefen, og ansættes på individuel kontrakt på vilkår efter gældende, relevante overenskomst og med løn efter kvalifikationer.


Stillingen besættes som udgangspunkt på fuldtid med en arbejdstid på 37 timer ugentligt, men med mulighed for deltidsansættelse efter nærmere aftale.


Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2008.


Københavns Teater ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed og opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund, alder, køn, religion eller etnisk baggrund mv. til at søge stillingen.


Hvis du har spørgsmål, kan du rette dem til regnskabschef Christina Lyders Pedersen på telefon 33 36 67 61 eller til administrationschef Susanne Weihe Dam på telefon 33 36 67 60.


Ansøgning mærket ”regnskabsmedarbejder” skal være Københavns Teater i hænde senest tirsdag den 15. april kl. 12.00 og sendes til:


Københavns Teater

Nørre Voldgade 2, 5.

1358 København K.


Du kan også sende din ansøgning på email til sgj@kbht.dk

Københavns Teater er en selvejende institution under Kulturministeriet, der har til formål at støtte driften af et antal teatre i Storkøbenhavn. Den samlede årlige tilskudsbevilling udgør godt 125 mio. kr. Københavns Teater yder i sæson 2007/08 tilskud til følgende teatre: Betty Nansen Teatret, Camp X, folketeatret.dk, Nørrebro Teater og Østre Gasværk Teater samt Det Ny Teater og Dansk Danseteater. Du kan læse mere om Københavns Teater på www.kbht.dk.