Københavns Teater og Det Kongelige Teater søger projektleder til implementering af billetsystem

Københavns Teater og Det Kongelige Teater søger projektleder til implementering af billetsystem


26.03.2008

Københavns Teater og Det Kongelige Teater søger en fælles projektleder til en fuldtidsstilling i perioden 1. juni 2008 til 31. august 2009.

Stillingen oprettes hos sekretariatet for Københavns Teater, men projektlederen refererer til både Københavns Teater og Det Kongelige Teater. Opgaveløsningen sker i et tæt samarbejde med kollegaer i begge organisationer.

Stillingen

Københavns Teater og Det Kongelige Teater udbyder pt. et billetsystem til de to organisationer. Leverandøren af billetsystemet forventes valgt ultimo maj 2008. Primo juni indledes en analyse- og implementeringsfase, hvorefter systemet skal være i drift hos Københavns Teater fra foråret 2009 og hos Det Kgl. Teater fra efteråret 2009.

Projektlederen skal have det overordnede ansvar for at drive analyse- og implementeringsfasen og sikre samarbejde og opgaveløsning mellem de to organisationer, teatrene i Københavns Teater og Leverandøren af systemet. Projektlederen skal bl.a.:

 - sikre fremdrift i projektet fastholde et fælles overblik over projektets stade 

 - udarbejde tidsplaner og opgaveplaner for de to parter 

 - stå for mødeledelse i projektgruppen og være sekretær for styre- og projektgruppe  

 - sikre en opsamling på de aktiviteter, der foregår mellem møderne 

 - stå for løbende afklaring af spørgsmål fra Leverandøren 

 - være ansvarlig for test og implementering af systemet i samarbejde med nøglepersoner hos de to organisationer


Projektlederen bliver således bindeleddet mellem de to parter og den eksterne leverandør og vil blive drivende i processen med at skræddersy systemet til vores behov.


Kvalifikationer

Vi søger en person med billetmæssig baggrund eller med kendskab til tilsvarende systemer. Du skal have flere års erfaring fra tilsvarende ansættelser. Vi lægger desuden vægt på, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, analytisk sans og er i stand til at overskue komplekse opgaver, også når det bliver hektisk.

Du skal desuden have lyst til at have kontakt med mange mennesker i en åben og positiv atmosfære og kunne lide at være nøglemedarbejder. Det er en forudsætning, at du er erfaren IT-bruger og at du kan kommunikere på engelsk både i skrift og tale.


Vi tilbyder et afvekslende job i et uformelt arbejdsmiljø med mange kontaktflader.

Løn- og ansættelsesvilkår

Projektlederen ansættes på individuel kontrakt og på vilkår svarende til gældende, relevante overenskomst og efter kvalifikationer. Tiltrædelse senest 1. juni 2008.

Københavns Teater og Det Kongelige Teater ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen stiles til Administrationschef Susanne Weihe Dam, mærket ”Projektleder” og skal være Københavns Teater, Nørre Voldgade 2, 5. sal, 1358 København K eller swd@kbht.dk i hænde senest fredag den 11. april 2008 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Susanne Weihe Dam tlf. 33 36 67 60.