Berigtigelse af udsagn i Information, den 21. februar

Berigtigelse af udsagn i Information, den 21. februar


22.02.2008

I artiklen ”Teatret har brug for en ny lov” i Information den 21. februar 2008 kunne man bl.a. læse følgende udsagn:


”Et godt eksempel … er den løjerlige affære med, at teatret Camp X 's direktør, Mette Hvid Davidsen, først får at vide dagen efter, at beslutningen offentliggøres, hvem hendes nye bestyrelsesformand er.”


Dette er ikke korrekt. Mette Hvid Davidsen var informeret om, hvem Københavns Teater havde udpeget som ny bestyrelsesformand for Camp X, inden Københavns Teater udsendte pressemeddelelse herom d. 18. januar.