Stillingsopslag

Stillingsopslag


30.08.2007

Er du erfaren overenskomstspecialist med hang til store udfordringer? Og har du samtidig lyst til at arbejde med teater? Så har du nu muligheden for at forhandle nye overenskomster for 9 af landets største teatre og stå for den løbende rådgivning af teatrene!

Stillingen

Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater, Den Jyske Opera, Københavns Teater (der omfatter Betty Nansen Teatret, Camp X, Gasværket og Nørrebro Teater) og folketeatret.dk skal med virkning fra 1. april 2008 indgå nye overenskomster for teatrenes forskellige personalegrupper. Overenskomstforhandlingerne finder sted inden for rammerne af det statslige aftalesystem. Overenskomsterne vil således skulle godkendes af Personalestyrelsen.

Til at bistå teatrenes fælles forhandlingsudvalg med forberedelserne, de egentlige forhandlinger samt opfølgning på forhandlingsresultatet, har teatrene besluttet at oprette en stilling som overenskomstkonsulent. Stillingen oprettes hos sekretariatet for Københavns Teater.

Som overenskomstkonsulent skal du arbejde selvstændigt med analyser og sammenskrivning af eksisterende overenskomster. Overenskomstkonsulenten bistås for så vidt gælder de nødvendige økonomiske beregninger af Københavns Teaters regnskabschef. Du skal varetage alle øvrige opgaver i forbindelse med dit arbejdsområde.

Til arbejdet med overenskomstforhandlinger kommer opgaver med løbende rådgivning af teatrene i overenskomstspørgsmål, personaleadministrative sager samt personalepolitiske spørgsmål af generel karakter og andre sekretariatsopgaver.

Det er vigtigt, at du kan arbejde på tværs, indgå i et dynamisk team og er indstillet på arbejde på et område, hvor opgaverne hele tiden udvikler og ændrer sig. Til gengæld tilbyder vi en udfordrende hverdag med mange samarbejdspartnere og et uformelt arbejdsmiljø med stor fleksibilitet og mulighed for at udvikle sit arbejdsområde.

Kvalifikationer

Ansøgere skal belyse og dokumentere:

• Relevant akademisk uddannelse inden for det juridiske eller samfundsvidenskabelige hovedområde

• Bred erfaring med varetagelse af arbejdsopgaver i forbindelse med overenskomster, herunder udarbejdelse af overenskomstoplæg, gennemførelse af overenskomst forhandlinger samt overenskomstfortolkninger

• Kendskab til de særlige forhold, der gælder for offentlige overenskomster samt for statslig personaleadministration

• Evne til at holde hovedet koldt under pressede forhandlingsforløb

• Analytiske og kommunikative evner

Kendskab til teater vil være en fordel, men ingen forudsætning.

Løn - og ansættelsesvilkår

Overenskomstkonsulenten ansættes på individuel kontrakt og på vilkår svarende til ansættelse som specialkonsulent i statens lønramme 35. Ved ansættelsen kan der i forhold til ansøgerens kvalifikationer eventuelt ydes et kvalifikationstillæg.

Københavns Teater ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør for Københavns Teater Steen Pade, tlf. 33 366 766.

Ansøgning mærket ”Overenskomstkonsulent” skal være Københavns Teater i hænde senest fredag den 21. september og sendes til

Københavns Teater

Nørre Voldgade 2, 5

1358 Kbh. K