Rammeaftale og strategi

Rammeaftale

KbhT har en 4-årig rammeaftale for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2024 med Kulturministeriet om de overordnede ramme for institutionen. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Det Københavnske Teatersamarbejdes strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.


Rammeaftale for Det Københavnske Teatersamarbejde 1. juli 2020 - 30. juni 2024


Strategi for perioden 2020/21-2023/24

Bestyrelsen har fastlagt strategi for perioden 2020/21-2023/24, som kan hentes nedenfor:

Det Københavnske Teatersamarbejde – strategi 2020/21-2023/24

 

Omverdens- og billetsalgsanalyser:

Omverdensanalyse KbhT den 30. april 2015


KbhT har i 2017 fået udarbejdet en opfølgning på omverdensanalysen fra 2015, som kan læses her:

Det Københavnske Teatersamarbejde - analyse af billetsalg 29. september 2017


En tilsvarende opfølgning fra 2018 kan læses her:

Det Københavnske Teatersamarbejde - analyse af billetsalg 29. november 2018

 

Nyeste notat om udviklingen i nøgletal

Notat med benchmark af KbhT overfor landsdelsscenerne, version 2. marts 2022