sekretariatet

for kbht

Sekretariatet bistår Det Københavnske Teatersamarbejdes bestyrelse i dens arbejde.

Sekretariatet står - i nært samarbejde med teatrene – for den konkrete udmøntning af de initiativer, der er aftalt med teatrene og bestyrelsen for KbhT.

Sekretariatet betjener KbhTs bestyrelse og direktørforumet, der består af teatrenes direktører.

Sekretariatet står for:

Budgettering, udbetaling af tilskud til teatrene, styring af økonomi og regnskabsaflæggelse.

Vi har ansvaret for de fælles økonomisystemer, som Det Københavnske Teatersamarbejde stiller til rådighed for teatrene.

Tværgående puljer og fælles initiativer

Vi administrerer tværgående puljer for teatrene og andre fælles initiativer som eksempelvis efteruddannelse. Sekretariatet indgår i samarbejde og faciliterer netværk på tværs af teatrene, bl.a. i forhold til økonomi, kommunikation og personaleforhold.

Vedligehold og drift af teatrenes bygninger

Vi har det overordnede ansvar for teatrenes bygninger og drift og vedligeholdelse af disse.

Overenskomstforhandlinger

Vi er sekretariat for forhandling af overenskomster for teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, Den Jyske Opera og landsdelsscenerne i Aalborg, Århus og Odense. Vi rådgiver også disse teatre i spørgsmål om personalejura, kontraktmæssige forhold mv.  Steen Pade

DirektørDirekte: 33 36 67 67

Mail: sp@kbht.dk
 
 

Nikolaj Lykke

Jacobsen


Souschef

Direkte: 33 36 67 62

Mail: nlj@kbht.dk

- betjening af

bestyrelse og direktør-

gruppen, økonomi,

analyser og strategi-

udvikling

 
Mary Abundo Hansen  

Mary Abundo Hansen

Regnskabschef

Direkte: 33 36 67 61

Mail: mah@kbht.dk

- økonomistyring,

budget, regnskab,

revision, tilskud,

efteruddannelse.

 
 

Louise Worm Reumert

Juridisk konsulent

Direkte: 33 36 67 65

Mail: lwr@kbht.dk

Juridisk rådgivning,

arbejdsret,

rettighedsspørgsmål,

efteruddannelse,

bestyrelsesbetjening