Lisbeth Lollike

formand

Født: 1948

Uddannelse: Cand.jur.

Erhverv: Direktør

Lisbeth Lollike er direktør i Lollike Consult. Før det har Lisbeth Lollike haft en lang karriere indenfor offentlig ledelse bl.a. som direktør for Personalestyrelsen under Finansministeriet, direktør for Arbejdsdirektoratet, vicedirektør i Arbejdsmarkedsstyrelsen og kontorchef i Arbejdsministeriets departement.

Lisbeth Lollike er formand for Arbejdsmiljørådet, hvor hun er udpeget af beskæftigelsesministeren for en fireårig periode. Herudover er Lisbeth Lollike eksternt medlem af RUC's bestyrelse og mæglingsmand i Forligsinstitutionen.

Lisbeth Lollike har tidligere haft en række andre tillidshverv, herunder bestyrelsesformand for Nørrebro Teater, Medlem af ATP's bestyrelse, formand for bestyrelsen i SCK, medlem af Kommunernes Lønningsnævn og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, eksternt medlem af Konsortium ved Københavns Universitet, formand for Offentlige chefer i Djøf samt medlem af hovedbestyrelsen i Djøf.