Lilian Mogensen

bestyrelsesmedlem

Født: 1958

Uddannelse: Cand. Mag.

Erhverv: Professionel bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver

Lilian Mogensen har i sin karriere været i Danske Bank (koncern HR og ledelsesudvikling) og senest var hun koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark. Hun har stået i spidsen for ATP’s Administrationsforretning med udbetaling af 245 mia. i velfærdsydelser, herunder gennemført opgaven med at opbygge Udbetaling Danmark og har gennemført en markant digital transformation.

Lilian Mogensen har vundet mange HR-priser til ATP og har deltaget i en række udvalg og komiteer for skiftende regeringer, bla. Inden for uddannelse, kvinder i ledelse, forenkling, digitalisering og afbureaukratisering. I september 2018 har hun udgivet bogen: Dilemmaledelse i praksis, 31 værktøjer til den værdiskabende leder.

Lilian Mogensen har tidligere haft en række tillidsposter, herunder medlem af IT-Universitetets bestyrelse, medlem af bestyrelsen i DSB, i Summit consulting og i Betty Nansen Teatret. Medlem af bestyrelsen for sygeplejersker og lægesekretærer i PKA.