bestyrelsen

for det københavnske teatersamarbejde

Det Københavnske Teatersamarbejde ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er beskikket af Kulturministeren og består af 5 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden og 2 menige medlemmer, og Statens Kunstråd udpeger 2 menige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer.

Den siddende bestyrelse, som er beskikket for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017, er:

 Lisbeth Lollike (Formand) (udpeget af kulturministeren)

 Anders Høiris (Næstformand) (udpeget af kulturministeren)

 Søren Normann Hansen (udpeget af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg)

 Gitta Malling (udpeget af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg)  

 Mette Sigaard (udpeget af kulturministeren)

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har til opgave at administrere tilskuddet til Det Københavnske Teatersamarbejde og træffer beslutning om overordnede strategiske udviklingsplaner for teatersamarbejdet.

Teatersamarbejdet indgår flerårige aftaler med de enkelte teatre om teatrets kunstneriske profil samt om størrelsen af tilskud til drift og produktion.

Bestyrelsen kan desuden beslutte at yde økonomisk hjælp til nødstedte teatre, normalt i form af lån.