rammeaftale og strategi

Rammeaftale

KbhT har en 4-årig rammeaftale for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2020 med Kulturministeriet om de overordnede ramme for institutionen. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Det Københavnske Teatersamarbejdes strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Læs Rammeaftale for Det Københavnske Teatersamarbejde 1. juli 2016 - 30. juni 2020

Strategi for perioden 2015/16-2018/19

Bestyrelsen har fastlagt en strategi for perioden 2015/16-2018/19, som kan hentes nedenfor:

Det Københavnske Teatersamarbejde – strategi 2015/16-2018/19

I strategiprocessen har følgende dokument indgået:

Omverdensanalyse KbhT den 30. april 2015

KbhT har i 2017 fået udarbejdet en opfølgning på omverdensanalysen fra 2015, som kan læses her:

Det Københavnske Teatersamarbejde - analyse af billetsalg 29. september 2017

Nyeste notat om udviklingen i nøgletal

Notat med benchmark af KbhT overfor landsdelsscenerne, januar 2019