bestyrelse

Teatrets bestyrelse er sammensat ved, at teatrets hjemstedskommune udpeger 1 medlem, Statens Kunstråd udpeger 2 medlemmer, kulturministeren udpeger 2 medlemmer og teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.

 Karoline Prien Kjeldsen, formand

 Jens Rottbøll

 Lars Seeberg

 Pia Buchardt

Lisbeth Juul, medarbejderrepræsentant