bestyrelse

Teatrets bestyrelse er sammensat ved, at teatrets hjemstedskommune udpeger 1 medlem, Statens Kunstråd udpeger 2 medlemmer, kulturministeren udpeger 2 medlemmer og teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.

 Annette Sadolin, formand

 Stefan Hermann

 Bodil Nyboe Andersen

 Rolf Heim

 Brian Nije, medarbejderrepræsentant