bestyrelse

Teatrets bestyrelse er sammensat ved, at teatrets hjemstedskommune udpeger 1 medlem, Statens Kunstråd udpeger 2 medlemmer, kulturministeren udpeger 2 medlemmer og teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.

 Pernille Backhausen, formand 

 Søren Friis Møller 

 Rikke Juellund

 Henrik Rasmussen

 Henrik Kegnæs Spangsbo, medarbejderrepræsentant