bestyrelse

Teatrets bestyrelse er sammensat ved, at teatrets hjemstedskommune udpeger 1 medlem, Statens Kunstråd udpeger 2 medlemmer, kulturministeren udpeger 2 medlemmer og teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.

 Erik Jacobsen, formand

 Lillian Mogensen

 Anna Novovic

 Jakob Bjerregaard Engmand

 Jens Peter Fabricius

 Ken Nielsen (medarbejderrepræsentant)